"I ciągle widzę ich twarze"/"And I Still See Their Faces"

2011-05-28 22:04

Po wędrówce, po wielu krajach świata i w nasze  strony dotarła wystawa

"I ciągle widzę ich twarze". Jedna z największych na świecie kolekcji

fotografii Żydów polskich, wyeksponowana została w synagodze w Tykocinie.

W roku 1994 Fundacja Shalom w Warszawie ogłosiła apel o nasyłanie

zdjęć Żydów polskich. Owocem tego projektu jest właśnie ta wystawa.

Zatrzymane w kadrze okruchy życia  ludzi, których nie ma już wśród nas,

wzruszają i zmuszają do refleksji.

—————

Powrót